S'han produït els següents errors:

Enginyers Fonsgestió, Pla de Pensions

CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc4
text-candau

 

Renda Variable Mixta

Cartera amb Actius de Renda Variable (entre 30% i 75%)

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (142,88 kB)
Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (193,87 kB)
Comptes Anuals 2023 Comptes Anuals 2023  (2,97 MB)
Normes Funcionament Normes Funcionament  (170,96 kB)

És un fons de fons de gestió activa global. Té una gestió dinàmica del nivell d’exposició en renda variable invertint en els millors gestors de fons d’inversió del món per a cada categoria d’inversió. La seva inversió en IIC tracta de minimitzar el ric a través de la diversificació en les diferents estratègies i gestores. Això facilita la conservació del capital.

Vocació   inversora

L'Enginyers Fonsgestió, Pla de Pensions està integrat en un fons de gestió activa global amb l’objectiu de mantenir una assignació correcta d’actius que es correspongui amb l’evolució i les expectatives dels mercats, en actius de renda variable, renda fixa d’àmbit global i altres actius (tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres), com també una profunda anàlisi dels fons seleccionats.

El fons pertany a la categoria Renda Variable Mixta. No obstant, la inversió en renda variable oscil·larà entre el 25% i el 75%.

La principal característica del fons és la gestió activa que permet que el seu model d’assignació d’actius s’adapti ràpidament a l’entorn tan variable dels mercats financers.