S'han produït els següents errors:

Assistència Sanitària Col·legial

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

Primes mensuals a partir de l’1 de gener de 2022:

Les primes mensuals, per persona assegurada, que s’apliquen durant l’any al col·lectiu dels Enginyers Industrials són les següents:

Serveis Complets (1)   Euros/ mes  
  De 0 a 18   60,10
  De 19 a 29   70,33
  De 30 a 44   72,49
  De 45 a 49   79,45
  De 50 a 59   86,89
  De 60 a 65 107,67
  De 66 a 69 132,51
  De 70 a 79 143,25
  De 80 a 89 152,31
  De 90 a 99 161,20
  A partir de 100     0,00

 

Serveis internacionals (1)   Euros/ mes  
  De   0 a 1     82,46
  De   2 a 2     73,21
  De   3 a 3     70,20
  De   4 a 18   67,91
  De 19 a 22   69,64
  De 23 a 23     77,26
  De 24 a 28     81,18
  De 29 a 29     85,02
  De 30 a 34    87,63
  De 35 a 35    91,40
  De 36 a 48   94,21
  De 49 a 49     96,21
  De 50 a 50 100,01
  De 51 a 54   104,73
  De 55 a 58   107,64
  De 59 a 59 111,29
  De 60 a 60   118,33
  De 61 a 61   135,04
  De 62 a 64   137,74
  De 65 a 66   144,85
  De 67 a 69   148,61
  De 70 a 70  154,55
  De 71 a 74   165,99
  De 75 a 75  171,25
  De 76 a 79   173,70
  De 80 a 84   175,46 
  A partir de 85 176,04

(1) Inclou la prima corresponent a Hospital de Barcelona

DOSSIER ASC

DOSSIER ASC Dossier ASC.pdf  (1,83 MB)

CONDICIONS GENERALS - Serveis Complerts

DOSSIER ASC 2014 - International Class

CONDICIONS GENERALS - International Class