S'han produït els següents errors:

Assistència Sanitària Col·legial

CONSULTAR
la meva posició

Primes mensuals a partir de l’1 de gener de 2020:

Les primes mensuals, per persona assegurada, que s’apliquen durant l’any al col·lectiu dels Enginyers Industrials són les següents:

Serveis Complets (1)   Euros/ mes  
  De 0 a 18 a     61,93
  De 19 a 29 a     72,48
  De 30 a 44 a     73,96
  De 45 a 49 a    81,05
  De 50 a 59 a     86,89
  De 60 a 65 a 105,56
  De 66 a 69 a 127,37
  De 70 a 79 a 135,05
  De 80 a 89 a 141,65
  De 90 a 99 a 148,49
  A partir de 100 a     0,00

 

Serveis internacionals (1)   Euros/ mes  
  De 0 a 1     80,90
  De 2 a 18     67,69
  De 19 a 22     69,03
  De 23 a 23    76,80
  De 24 a 28     80,81
  De 29 a 34     87,40
  De 35 a 48     92,91
  De 49 a 49     94,91
  De 50 a 54   103,42
  De 55 a 59   106,34
  De 60 a 60   123,59
  De 61 a 64   130,08
  De 65 a 69   136,07
  De 70 a 70  146,43
  De 71 a 74   149,79
  De 75 a 79   152,36
  De 80 a 84   153,89 
  De 85 a 99   150,94
  A partir de 100 a     0,00

(1) Inclou la prima corresponent a Hospital de Barcelona

DOSSIER ASC

DOSSIER ASC Dossier ASC.pdf  (1,83 MB)

CONDICIONS GENERALS - Serveis Complerts

DOSSIER ASC 2014 - International Class

CONDICIONS GENERALS - International Class