Baixa Laboral

S'han produït els següents errors:
CONSULTAR
la meva posició

Garanteix el pagament d’una quantitat per dia de baixa laboral, fins a un màxim de dos anys. Es pot contractar amb franquícies de 7, 15, 30 i 90 dies.

Per exemple: Una prestació mensual de 1.200 euros amb una franquícia de 15 dies per a un home de 35 anys té un cost de 26,32 euros al mes.

Com funciona?

La prestació de baixa laboral consisteix en un subsidi diari, que es pagarà en el cas que l'assegurat quedi afectat per una situació d'incapacitat temporal que li impedeixi el manteniment de tota activitat laboral, professional o empresarial. Aquesta baixa podrà ser tant per malaltia com per cirurgia major, accident o maternitat.

La cobertura es divideix en dos trams, que es contracten separadament, l'un fins a 90 dies de baixa i l'altre a partir de 90 dies de baixa. El primer tram de cobertura es podrà subscriure amb una franquícia dels set, els quinze o els trenta primers dies de baixa.

Les dones assegurades de baixa laboral fins a 90 dies, en cas de part podran percebre una indemnització segons condicions del reglament.

Les quotes mensuals per cada 1000 euros de pensió mensual assegurada són les següents:

 

EDAT BAIXA LABORAL 90 DIES MÉS DE 90 DIES *
  FRANQUÍCIA DE:
  7 DIES * 15 DIES * 30 DIES *
15-29 21,46 17,17 12,88 1,68
30-44 27,81 22,24 16,68 3,58
45-64 32,18 25,74 19,31 6,99

 * No inclouen impostos

 

Contractació

Aquesta prestació la podran subscriure els assegurats que tinguin com a mínim 16 anys i que encara no hagin complert els 65 anys.

L'extinció per edat màxima es produeix quan l'assegurat faci 65 anys. Per poder subscriure-la, serà necessari exercir una activitat professional remunerada.

La carència és de SIS MESOS a partir de la data de subscripció o la de canvi a una modalitat superior, excepte per tenir dret a la indemnització per part, que serà de DOTZE MESOS. Per causa d'accident no hi haurà carència.

 

Usem cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques, per tal de millorar la seva experiència de navegació en el nostre lloc. Si continues navegant sense canviar la configuració, considerarem que acceptes la seva instal·lació i ús conforme el nostre Avís legal.