S'han produït els següents errors:

Gran Dependència

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta prestació consisteix en el pagament d’una renda mensual vitalícia en cas que la persona assegurada quedi en situació de gran dependència, física o psíquica.

Per exemple, una renda mensual de 1.200 euros per a una persona de 35 anys té un cost mensual de 26,36 euros.

Com funciona?

S’entén per persona gran dependent aquella que necessita ajuda per realitzar vàries activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita l’ajuda indispensable i contínua d’una altra persona, o té necessitat d’ajuda generalitzada per la seva autonomia personal.

Període de cobertura

Aquesta prestació cobreix a la persona assegurada mentre visqui.

S’abona la prestació sigui quina sigui l’edat en què es causa la situació de gran dependència, un cop transcorregut el període de carència establert reglamentàriament -excepte en cas d’accident que no hi ha carència.

Quotes

Les quotes estan en funció de l’edat de la persona assegurada en el moment de la contractació.

El pagament de les quotes finalitzarà el dia de l’extinció de la cobertura, amb el reconeixement de la prestació de Gran Dependència i altres supòsits previstos en el Reglament de la prestació.

Les quotes anuals per cada 1000 euros de renda mensual assegurada són les següents:

EDAT QUOTA ANUAL(€)* EDAT QUOTA ANUAL(€)* EDAT QUOTA ANUAL(€)*
20 173,25 39 283,62 58 563,01
21 177,11 40 290,75 59 607,40
22 181,11 41 298,23 60 655,01
23 185,26 42 306,08 61 706,14
24 189,55 43 314,36 62 748,85
25 194,01 44 323,07 63 781,94
26 198,64 45 332,24 64 803,98
27 204,09 46 341,90 65 827,33
28 210,40 47 352,51 66 852,03
29 217,63 48 364,16 67 878,64
30 225,17 49 376,92 68 907,26
31 233,04 50 390,42 69 937,97
32 240,20 51 404,66 70 970,31
33 246,59 52 420,39 71 1.082,32
34 252,14 53 437,69 72 1.126,93
35 257,93 54 456,76 73 1.179,04
36 263,98 55 477,02 74 1.239,24
37 270,26 56 498,59 75 1.302,18
38 276,81 57  527,02    

* No inclouen impostos

Quotes aplicables amb caràcter general a les noves subscripcions o ampliacions d’imports assegurats; en ambdós casos es poden haver d’establir sobreprimes si es donen circumstàncies que agreugin el risc. Si vol conèixer exactament la seva quota posi’s en contacte amb nosaltres.

 

Contractació

Aquesta prestació podrà ser subscrita per a persones que tinguin com a mínim 20 anys i que encara no hagin complert els 67 anys.

Per a les persones assegurades en la prestació, es podrà incrementar els imports assegurats sempre i quan la persona assegurada no hagi complert els 76 anys.