S'han produït els següents errors:

Renda d'Estudis

CONSULTAR
la meva posició

Pagament d’una pensió mensual al fill o als fills en cas de mort o invalidesa permanent i absoluta de l’assegurat.

Per exemple, una pensió mensual de 800 euros per a un fill de 5 anys (i fins als 23 anys) d'un assegurat de 35 anys té un cost mensual de 20,25 euros.

Com funciona?

Consisteix en el pagament d’una renda mensual per cada fill o fills de l’assegurat, que es pagarà en el cas que l’assegurat mori o quedi afectat d’invalidesa absoluta i permanent per al manteniment de tota activitat laboral, professional o empresarial.

El període de pagament de la pensió comença en ocórrer el sinistre i finalitza quan el fill arribi a l’edat final fixada al contracte, que com a màxim pot ser de 28 anys d’edat. Les quotes mensuals per cada 400 euros de renda mensual assegurada, fins als 23 anys, són les següents:

 

  EDAT DEL PARE/MARE
EDAT DEL FILL 30 35 40 45
5 9,15 10,13 14,15 25,54
10 6,77   7,49 10,47 18,89
15        4,73   6,60 11,92

No inclouen impostos

Quotes aplicables amb caràcter general a les noves subscripcions o ampliacions d’imports assegurats; en ambdós casos es poden haver d’establir sobreprimes si es donen circumstàncies que agreugin el risc. Si vol conèixer exactament la seva quota posi’s en contacte amb nosaltres.

 

Contractació

Aquesta prestació la podran subscriure els assegurats des dels 20 anys i que encara no hagin complert els 60 anys.

  • L’extinció final de la prestació es produeix quan l’assegurat compleixi els 75 anys.
  • La cobertura per invalidesa s’extingeix quan l’assegurat compleixi els 65 anys.