Reglaments Prestacions Mútua

Prestacions obertes a subscripció

Prestació Inici Reglament Nota informativa Document d'informació prèvia*
Vida inspirit 2015 28.09.2023 03.2021  
Vida temporal 1999 28.09.2023 03.2021  
Renda Invalidesa 1999 30.11.2023 03.2021  
Renda d'Estudis 1999 01.01.2022 03.2021  
Gran Dependència 2001 30.06.2022 03.2021  
Dependència Severa 2019 28.05.2019 03.2021  
Accidents 1999 28.05.2019 03.2021 10.2020
Baixa Laboral 1999 30.11.2023 03.2021 01.2022
Malalties Greus 2019 28.05.2019 03.2021 10.2020
Despeses quirúrgiques 1999 28.05.2019 03.2021 10.2020
Hospitalització 1999 28.05.2019 03.2021 10.2020
Pla d'Estalvi Multinversió 1994 12.06.2023    
PPA Mútua dels Enginyers 2003 28.09.2023    
Pla d'Estalvi Tax Free SIALP 2015 24.11.2022    
PPSE Mútua dels Enginyers 2013 28.05.2019    
Multiempresa Previsió 2004 24.11.2022    
Pla d'Estalvi Inspirit Mútua Retirement 2020 24.11.2022    
L'alternativa als autònoms      01.2024  

                                

Prestacions tancades a subscripció  

 
 Prestació Inici Reglament Nota informativa
Disposició transitòria pas a noves prestacions   29.12.1999  
Vida 1999 28.05.2019 03.2021
Renda Jove 2009 28.05.2019 03.2021

                   
                                     

* La normativa de distribució d'assegurances estableix per a les assegurances diferents a l'assegurança de vida l'obligatorietat de facilitar-lo a la persona que desitja contractar