S'han produït els següents errors:

Enginyers Inversió Sostenible, Pla de Pensions

CONSULTAR
la meva posició
985x500_IS-20_aterratge-CAT

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc4
text-candau

 

Renda Fixa Mixta

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (122,34 kB)
Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (139,11 kB)

 

Vocació inversora

L'Enginyers Inversió Sostenible, Pla de Pensions té com a objectiu invertir en actius que donin compliment als objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides (UN PRI) de lluita contra el canvi climàtic, fi de la pobresa i la fam, aigua neta i la resta de necessitats humanes (salut, educació, igualtat de gènere...) entre altres.

El fons s’enquadra dins de la categoria de Renda Fixa Mixta amb l’objectiu de mantenir com a màxima fins un 30% del total del patrimoni invertit en actius de renda variable global. La resta de la cartera s’inverteix en actius de renda fixa denominats en euros o en divisa no Euro, públics i/o corporatius, i en actius monetaris destinats a dotar de liquiditat al pla. També pot invertir en actius d’altres classes tals com inversió Inmobiliaria, matèries primes, gestió alternativa, capital risc i altres.