S'han produït els següents errors:

Enginyers Gestió RF, Pla de Pensions

CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc3
text-candau

 

Renda Fixa a Llarg Termini

Cartera amb Actius de Renda Fixa amb durada superior a 2 anys.

 

Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (145,06 kB)
Comptes Anuals 2020 Comptes Anuals 2020  (1,86 MB)
Normes Funcionament Normes Funcionament  (2,55 MB)

Vocació inversora

L'Enginyers Gestió RF pertany a la categoria de Renda Fixa a Llarg Termini, té una política d’inversions conservadora, i una gestió activa amb l’objectiu d’obtenir rendibilitats positives i estables, amb la principal premissa de preservar el capital dels partícips.

El fons pot invertir en deute públic d’organismes públics de països pertanyents a l’OCDE, en crèdit avalat de manera irrevocable pels governs de la zona euro, en emissions supranacionals, en fons d’inversió de renda fixa, en emissions de renda fixa privada (denominada en euro o en divisa no euro) i en actius d’altres classes tals com inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres. 

La cartera té una duració promig superior a 24 mesos.