S'han produït els següents errors:

SANITAS

CONSULTAR
la meva posició

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

MÈDICA SANITAS MULTI - PRIMA MENSUAL 2022
EDAT PRIMA
00 - 02   82,83 €
03 - 34   74,55 €
34 - 45   74,90 €
45 - 54   90,09 €
55 - 59 107,46 €
60 - 64 108,48 €
> 65 133,73 €
Dental   12,00 €

 

 SANITAS MUNDI 200 a partir de Maig 2022
EDAT PRIMA
00 - 02 124,80 €
03 - 19 106,35 €
20 - 29 108,52 €
30 - 44 128,06 €
45 - 49 157,36 €
50 - 59 162,78 €
60 - 64 265,88 €
> 65 341,84 €
Dental   12,00 €