S'han produït els següents errors:

Enginyers Mixt, Pla de Pensions

CONSULTAR
la meva posició

Informació d’acord a l’Ordre Ministerial ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers 

Risc5
text-candau

 

Renda Variable Mixta

 Cartera amb Actius de Renda Variable (entre 30% i 75%)

Fitxa Trimestral Fitxa Trimestral  (121,97 kB)
Dades Fonamentals Dades Fonamentals  (194,47 kB)
Comptes Anuals 2023 Comptes Anuals 2023  (2,80 MB)
Normes Funcionament Normes Funcionament  (170,80 kB)

És un pla que tracta d’obtenir una atractiva rendibilitat a mig termini, conjugant les avantatges de la Renda fixa –rendiments no elevats, però estables- amb les de la Renda variable –rendiments molt atractius però amb certa volatilitat-.

És ideal per aquells partícips que els hi queden 10 o 15 anys encara per la jubilació i desitgen que el seu estalvi destinat a la jubilació tingui una important presència en borsa.

Vocació Inversora

L'Enginyers Mixt, Pla de Pensions, està integrat en un fons que pertany a la categoria Renda Variable Mixta, en la que la seva inversió en renda variable pot oscil•lar entre el 30% i el 75%.

La inversió en renda variable estarà en general materialitzada en títols negociats en mercats organitzats de l’OCDE, fonamentalment en països de la zona Euro.  També podrà invertir en altres àrees geogràfiques. Pel que fa a la renda fixa, s’invertirà fonamentalment en deute públic i privat de la zona Euro.

També pot invertir en actius d’altres classes tals com fons de pensions oberts, inversió immobiliària, matèries primeres, gestió alternativa, capital risc i altres.