Automòbils

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

QUÈ ÉS

Assegurança que cobreix els riscos que implica la conducció dels automòbils de l’empresa.

QUÈ COBREIX

• Responsabilitat civil obligatòria
• Responsabilitat civil complementària
• Danys soferts pel vehicle assegurat
• Incendi
• Robatori
• Defensa
• Assistència en viatge
• Assegurança del conductor i dels ocupants
• Altres cobertures

MODALITATS

Tercers
L’assegurança d’automòbils a tercers inclou la responsabilitat civil obligatòria, la responsabilitat civil voluntària, defensa jurídica i reclamació de danys i l’assegurança d’accidents del conductor.

Ampliacions opcionals
Robatori, incendi, trencament de vidres.

Tot risc
Inclou també les garanties obligatòries. En cas d’accident, la companyia asseguradora es farà càrrec dels costos de la reparació del vehicle accidentat i del nostre.

DEMANEU-NE MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
932 954 300 / 662 991 085
o bé a l'adreça de correu electrònic  empresa@mutua-enginyers.com