Assistència en Viatge

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

QUÈ ÉS

És la modalitat que cobreix els riscos que es produeixen en el curs d’un desplaçament particular o professional fora del domicili; dóna a l’empresa i als seus empleats la tranquil·litat necessària en aquest tipus de viatges comunicant el nom, les dates del viatge i la destinació.

QUÈ COBREIX

En cas d’urgència o imprevist i amb els límits establerts en les condicions de la modalitat acordada, pot ser atès de qualsevol malaltia o accident que sorgeixi durant el viatge, així com la repatriació i la indemnització per pèrdua d’equipatge. També inclou la cobertura de responsabilitat civil, la transmissió de missatges urgents, la tornada anticipada per malaltia o defunció d’un familiar i el servei d’assistència jurídica i informació legal a l’estranger.

MODALITATS

• Contractes temporals
• Contractes anuals per a estades inferiors a 90 dies consecutius
• Contractes de llarga estada
• Contractes per a desplaçaments laborals
• Contractes per a desplaçaments d’oci (turisme, etc.)

DEMANEU-NE MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
932 954 300 / 662 991 085
o bé a l'adreça de correu electrònic  empresa@mutua-enginyers.com