Prestacions Mútua

QUÈ ÉS

Completa gamma d’assegurances personals que abracen tot el ventall de cobertures per emparar els riscos de mort, invalidesa, incapacitat temporal, dependència, malaltia, intervenció quirúrgica, hospitalització, etc.

QUÈ COBREIX

En els casos de defunció, invalidesa permanent i absoluta, incapacitat temporal, dependència, malaltia, accidents, intervenció quirúrgica o hospitalització, La Mutualitat pagarà el capital, la prestació, la renda o la contraprestació pactada d’acord amb les condicions establertes en el moment de la contraprestació de cada una de les diferents prestacions.

MODALITATS

• Vida temporal
• Rendes d’invalidesa
• Renda d’estudis
• Accidents
• Baixa laboral
• Dependència
• Despeses quirúrgiques
• Targeta de serveis
• Pack Autònoms/Emprenedors
• Pack Familiar

DEMANEU-NE MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
932 954 300 / 662 991 085
o bé a l'adreça de correu electrònic  empresa@mutua-enginyers.com