Salut

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020

 

QUÈ ÉS

L’assegurança d’assistència sanitària comporta que la companyia asseguradora facilita a l’assegurat l’assistència mèdica necessària per a la seva curació. L’asseguradora no paga cap indemnització, sinó que presta els serveis d’assistència sanitària. L’empresa pot acordar per als seus treballadors la cobertura de malaltia mitjançant un contracte amb una companyia mèdica.

AVANTATGES

Per a l’empresa
• Fidelització i motivació d’empleats
• Reducció de l’absentisme laboral per causa mèdica

Per al treballador
• Retribució flexible que millora la fiscalitat
• Millors condicions econòmiques (pòlissa col·lectiva)
• Cobertures més àmplies i completes

MODALITATS

Reemborsament
Lliure elecció de metges per part de l’assegurat, que, un cop ha visitat el facultatiu o el centre de salut que desitgi i ha realitzat el pagament corresponent, recupera una part de l’import de la visita, que se li abona d’acord amb les condicions pactades.

Quadre mèdic concertat
Dóna accés a garanties d’assistència mèdica mitjançant un quadre molt complet de facultatius seleccionats per la companyia.

Mixta
Amb els avantatges d’una combinació de les dues modalitats anteriors:reemborsament i quadre mèdic concertat.

DEMANEU-NE MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
932 954 300 / 662 991 085
o bé a l'adreça de correu electrònic  empresa@mutua-enginyers.com