Assegurança d'alts càrrecs i directius

D&O-Serpreco-animacio-CAT

 

Assegurança que garanteix la responsabilitat personal de les persones directives.

Protegeix el seu patrimoni així com el patrimoni social de l’empresa davant de reclamacions derivades d’una actuació culposa de l’òrgan d’administració, i evita incórrer en els importants costos reputacionals associats a demandes de responsabilitat.

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020