Vehicles Industrials

QUÈ ÉS

Assegurança que cobreix els riscos de la conducció de vehicles industrials en cas de causar un accident.
S’adapta a les necessitats de tots els vehicles que tenen una finalitat industrial, entre els quals hi ha autogrues, piconadores, màquines asfaltadores, formigoneres, tractors industrials i qualsevol altre vehicle de característiques similars als anteriors.

QUÈ COBREIX

• Responsabilitat civil obligatòria
• Responsabilitat civil complementària
• Danys soferts pel vehicle assegurat i els objectes transportats
• Incendi
• Robatori
• Defensa
• Assegurança del conductor i dels ocupants
• Altres cobertures

MODALITATS

Tercers
L’assegurança de vehicles industrials a tercers inclou la responsabilitat civil obligatòria, la responsabilitat civil voluntària, defensa jurídica i reclamació de danys i l’assegurança d’accidents del conductor.

Ampliacions opcionals
Robatori, incendi, trencament de vidres.

Tot risc
Inclou també les garanties obligatòries. En cas d’accident, la companyia asseguradora es farà càrrec dels costos de la reparació del vehicle accidentat i del nostre.

DEMANEU-NE MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
932 954 300 / 662 991 085
o bé a l'adreça de correu electrònic  empresa@mutua-enginyers.com