RC Constructor / Instal·lador

QUÈ ÉS

És l’assegurança que dóna cobertura a la responsabilitat civil legal en què pot incórrer l’assegurat per danys personals i/o materials causats a tercers, com a constructor / instal·lador.

QUÈ COBREIX

Garanties bàsiques:
• Responsabilitat civil de l’explotació
• Fiances penals
• Defensa criminal de l’assegurat

Cobertures opcionals:
• Responsabilitat civil patronal
• RC per danys col·laterals
• RC complementària de treballs d’enderrocament
• RC subsidiària de contractistes
• RC creuada
• RC per contaminació accidental
• RC posttreballs

MODALITATS

Pòlissa per obra
És la utilitzada per a una obra en concret o en obres que, per les seves característiques
tècniques, no puguin incloure’s en una pòlissa oberta.

Pòlissa oberta
És la que utilitzen els constructors de gran volum; en aquests casos, les característiques tècniques de les obres son similars. Es fixa una taxa que cal aplicar a totes les obres que l’assegurat comuniqui; la pòlissa es pot obrir amb una prima en dipòsit que es regularitza amb les comunicacions que va aportant l’assegurat o bé s’obre amb la primera obra, i es van emetent aplicacions segons les obres que s’hi vagin incorporant.

DEMANEU-NE MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
932 954 300 / 662 991 085
o bé a l'adreça de correu electrònic  empresa@mutua-enginyers.com
Usem cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques, per tal de millorar la seva experiència de navegació en el nostre lloc. Si continues navegant sense canviar la configuració, considerarem que acceptes la seva instal·lació i ús conforme el nostre Avís legal.