RC Professional

Concepte

S’entén per responsabilitat civil professional aquella que té per objecte donar cobertura a l’assegurat davant de les conseqüències econòmiques que pugui implicar la imputació de responsabilitat civil per causa de danys personals o materials, o bé perjudicis que puguin patir terceres persones a qui l’assegurat hagi prestat un servei professional, ja sigui en nom propi o per compte d’una societat.

Solució

L’assegurança de Responsabilitat Civil Professional atorga protecció davant de les possibles reclamacions en l’exercici de l’activitat professional.
«Els professionals, com els enginyers industrials, els enginyers agrònoms, els arquitectes, etc., i les seves empreses necessiten cobertura d’RC Professional per poder fer front als riscos de cometre errors.»

Activitats emparades per l’assegurança d’RC Professional

- Càlcul
- Estudi
- Disseny
- Projecte
- Direcció
- Auditoria
- Coordinació
- Inspecció
- Administració
- Gestió
- Especificació tècnica
- Assessorament
- Supervisió
- Licitacions
- Objecte social de la societat
- Direcció integrada de projectes
- Altres

Garanties cobertes per l’assegurança d’RC Professional

Danys materials: danys causats a qualsevol bé tangible o destrucció d’aquest.

Danys personals: mort, incapacitat, malaltia, lesions mentals o físiques causades a persones físiques.

Perjudicis econòmics conseqüencials: pèrdua econòmica que és conseqüència directa dels danys personals o materials soferts pel reclamant de la pèrdua.

Danys patrimonials purs o primaris: pèrdua econòmica que no té com a causa directa un dany material o personal sofert pel reclamant de la pèrdua.

Defensa jurídica: qualsevol honorari o costos i despeses legals que siguin ocasionats per motius de la direcció jurídica i la defensa de l’assegurat en la investigació, defensa judicial o transacció extrajudicial de qualsevol reclamació emparada per la pòlissa.

Fiances: fiances judicials que es puguin exigir a l’assegurat per respondre d’indemnitzacions que se li puguin reclamar, com a garantia d’un presumpte delicte o per garantir la llibertat provisional, com a conseqüència d’una reclamació emparada per la pòlissa.

DEMANEU-NE MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
932 954 300 / 662 991 085
o bé a l'adreça de correu electrònic  empresa@mutua-enginyers.com
Usem cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques, per tal de millorar la seva experiència de navegació en el nostre lloc. Si continues navegant sense canviar la configuració, considerarem que acceptes la seva instal·lació i ús conforme el nostre Avís legal.