;

Previsió – Estalvi

QUÈ ÉS

La Mútua ofereix la possibilitat de contractar un Pla d’Estalvi d’Empresa (unit link o pla de previsió social d’empresa). A continuació en detallem els beneficis per a l’empresa i el treballador.

AVANTATGES

Per a l’empresa
•  Fidelització i motivació dels treballadors
•  Reducció de costos salarials
• Aportacions diferents per cada treballador

Per al treballador
• Complementació del seu estalvi personal
• Flexibilitat d’inversions
• Eliminació de la doble imposició

MODALITATS

Unit link
És una assegurança de vida en què les aportacions que es realitzin s’invertiran en una cistella composta per diferents fons.

Pla de Previsió Empresarial
Es tracta d’un contracte d’assegurança col·lectiu de l’empresa per als seus treballadors. El seu règim jurídic i fiscal permet gaudir d’avantatges similars als d’un pla de pensions.

PPSE Mútua dels Enginyers

EL PLA DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL DE LA MÚTUA

El Pla de Previsió Social Empresarial (PPSE) és un instrument d'estalvi destinat a la jubilació que permet complementar o convertir-se en l'alternativa als plans de pensions d'ocupació, amb l'avantatge diferencial d'anar acumulant un capital amb una rendibilitat garantida.

MULTIEMPRESA Previsió

MULTIEMPRESA PREVISIÓ, L’UNIT LINKED PER A EMPRESES

És un pla d’estalvi molt flexible que s’adapta a qualsevol plantejament que vulgui implementar l’empresa destinat a una part o a la totalitat de la seva plantilla.

Permet encaixar diferents tipus de col·lectius, amb perfil conservador, moderat o inquiet i inclús és adequat per aquelles empreses amb una plantilla jove que normalment té una actitud més arriscada amb les seves inversions.