S'han produït els següents errors:

Assegurança de comunitat de propietaris

CONSULTAR
la meva posició

Li oferim una assegurança multirisc per al seu edifici o propietats d’una comunitat de propietaris. Tenim al seu abast un producte flexible per donar una resposta personalitzada i seguretat a les seves necessitats asseguradores, i assegurar d’aquesta manera la seva propietat amb les garanties més bàsiques o amb les més completes.

Garanties Bàsiques

 • Garantia d’incendi i similars          
 • Garantia de responsabilitat civil, defensa i fiances          
 • Garantia de trencament de llunes, miralls i vidres          
 • Garantia de robatori          

Garanties Optatives    

 • Garanties de danys causats per aigües comunitàries          
 • Garantia de responsabilitat civil i danys per aigües de canalitzacions privades i privatives          
 • Extensió de garanties          
 • Furt          
 • Ampliacions de trencament de vidres, etc.          
 • Garantia de reconstrucció de zones enjardinades i recreatives          
 • Garantia de trencament de maquinària          
 • Danys estètics          
 • Accidents personals          
 • Garantia de fons comunitaris, infidelitat i reposició de documents          
 • Garantia de vehicles en garatge          
 • Assistència 24 hores          
 • Defensa jurídica bàsica o completa          
 • Reclamació a propietaris per despeses impagades          
 • Reclamacions en contractes d’arrendament