Informe de Situació Financera i de Solvència

Amb efectes de 01/01/2016, va entrar en vigor el nou règim regulador comú a nivell de la Unió Europea per a les companyies d'assegurances, conegut com a Solvència II. El règim exigeix la publicació de certa informació per part de les asseguradores a la seva pàgina web.

L'Informe de Situació Financera i Solvència (ISFS) és el document que aglutina tota aquesta informació requerida. Aquest divulga informació quantitativa i qualitativa actualitzada de la companyia en un format senzill i clar. Segueix un esquema uniforme amb les altres asseguradores del sector i permet contrastar directament els punts més importants.

Addicionalment, la normativa espanyola estableix la necessitat de que l’ISFS sigui sotmès a revisió per part d’auditors de comptes i actuaris d’assegurances externs i independents amb l’objectiu de garantir la qualitat i fiabilitat de la informació divulgada públicament i millorar el grau de confiança en l’exactitud de la informació. Aquesta revisió queda plasmada a l’Informe Especial de Revisió de la Situació Financera i de Solvència (IERSFS), que segueix un esquema uniforme amb la resta de revisions dels ISFS de les asseguradores del sector.

Nota d’interès 4.2020

Informació per al compliment de les recomanacions d’EIOPA sobre la flexibilitat supervisora en relació amb el termini de presentació d’informes de supervisió i la divulgació pública - coronavirus/COVID-19 i nota informativa publicada per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions en relació amb aquestes recomanacions.

 

Data Informe de Situació Financera i de Solvència Informe Especial de Revisió Independent

 

31.12.2019

 

 

 

31.12.2018

 

 

31.12.2017

31.12.2016